Føremelding Stavtjørnområdet

BLÅ LØYPE:stavtjornalpin.no________________________


Løypekjøring sett fra løypemaskinen

Se video
  Finansiering av løypekjøringen


Løypekjøringen blir finansiert av de fleste hytteeiere i området og Bjerkreim kommune.De som er dagsturister nyter godt av det oppkjørte løypetilbudet.


Flere av dagsturistene har ytret ønske om at de også vil bidra til å opprettholde løypetilbudet.


Ønsker du også å støtte oppkjøring av skiløyper, kan bidrag betales til

vår konto: 3344.20.34155
Fiske i Bjerkreimsheiene


Fellesfiskekort for flere vann


kan kjøpes hos Inatur.noSend oss gjerne ideér,innspill og ønsker til tiltak i Stavtjørnområdet eller

andre ting/saker vi kan ha med på denne websiden.

post@destinasjon-stavtjorn.noVelkommen til Stavtjørnområdet!

Grunneierene til Stavtjørn området har dannet Stavtjørn grunneigarlag BA hvor de fleste grunneiere i området er med, 6 stk.


Stavtjørn grunneigarlag BA skal være pådriver for å utvikle Stavtjørnområdet basert på næringsutvikling og tradisjoner

der reiseliv, miljø og landbruk blir utviklet i en helhet i samsvar med medlemmene sine interesser.

Tanken er å etter hvert opprette en del fellestiltak og fellesgoder i området.


Grunneigarlaget skal ivareta medlemmene sine interesser gjennom en langsiktig økonomisk utvikling av Stavtjørnområdet,

ivareta interesser overfor rekreasjonsmulighetene for allmennheten, styresmaktene og annet næringsliv og gjennom å utvikle

og forvalte utmarksressursene.


Grunneigarlaget skal arbeide for utvikling, drift og forvaltning av fellesgode og felles tiltak i Stavtjørnområdet knyttet

til arealressurser, miljø, kulturverdier og all infrastruktur som er nødvendig for å utvikle og drifte Stavtjørnområdet

som landbruks- og reiselivsområde.Kart
Markedsundersøkelsen

Rapport fra undersøkelse blant hytteeiere på Stavtjørn


Oppsummering


Med en svarprosent på over 80 viser det at det er et stort engasjement blant hytteeierne.


80% bruker hytta hele året.


De viktigste aktivitetene er langrenn/skigåing (96%), fottur (95%), fiske (73%) og alpint (72%).


Om området blir mer attraktivt vil det kunne føre til at det blir lettere å få med barna samt at man generelt vil bruke hytta mer.

Kun 12% oppgir at økt verdistigning på hytta er det viktigste om området blir mer attraktivt.


Det viktigste tiltaket er oppkjøring av turløyper.


For de unge er også oppkjøring av turløyper viktigst, men her kommer internett på plass nr. 2.


At alpinsenteret fungerer opplever mange som viktig og som kjernen i tilbudet på Stavtjørn.


15% er svært villige og 46% villige til å betale for nye tilbud. Det er kun 12% som sier at de er uvillige.

Ca ¼ er usikre/vet ikke. Dette er knyttet til at de ikke vet hva som kommer.


I gjennomsnitt er man villige til å betale kr 1 244 i årlig avgift for nye tilbud.

22.03.2007